ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Πυρανίχνευση – συστήματα πυρανίχνευσης
Πυρανίχνευση – συστήματα πυρανίχνευσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν έγκαιρα τη φωτιά και τον καπνό σε ένα κτίριο όπου μπορεί να είναι οικία, γραφεία, επαγγελματικός χώρος, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π.

Ειδικά σε χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχόμενα ανθρώπινη παρουσία είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων για την ασφάλεια του χώρου.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό εκτελεί ένα εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης. Η λειτουργία του εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση σε μιά κτιριακή εγκατάσταση με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.

Ανιχνεύοντας έγκαιρα μια εστία καπνού ή φωτιάς που μόλις έχει ξεσπάσει έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες.

‘Eχει αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες καταστροφής σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Ενα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και διάφορους τύπους ανιχνευτών ανάλογα την εγκατάσταση.

Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, φλόγας θερμοκρασίας, αερίου, μονοξειδίου του άνθρακα, θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, εκρηκτικών αερίων κ.λ.π.

Το σύστημα όταν ανιχνεύσει καπνό ή φωτιά ειδοποιεί μέσω μιάς εσωτερικής σειρήνας αλλά και εξωτερικής με φάρο κόκκινου χρώματος.

Ο πίνακας του συστήματος μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα συναγερμού οπότε ειδοποιούμαστε με κλήση στο σταθερό μας τηλέφωνο ή στο κινητό για σήμα φωτιάς.