Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας περισσότερο από 25 χρόνια. Σκοπός μας είναι, να σας προσφέρουμε το δικαίωμα στην ασφάλεια, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιοκτησία και την περιουσία σας.

Όλες οι μελέτες – εγκαταστάσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία μας γίνεται από εγκεκριμένο πιστοποιημένο εγκαταστάτη.

Με γνώση της νομοθεσίας , με λήψη της απαραίτητης άδειας για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και με συνεχή ενημέρωση μέσω τεχνικών σεμιναρίων για την σωστή συντήρηση αυτών κατά το δυνατό τεχνικά άρτιο τρόπο.